Social Impact Marketing a jeho role ve strategii značky.

Sustain the planed

Pokud sledujete trendy marketingového světa, pak jste si pravděpodobně všimli stále více skloňovaného spojení „Social Impact Marketing“. Nejde přitom o novinku, tento typ marketingu už tu s námi nějakou dobu je. Změna leží jinde, a to v tom nejzásadnějším – v zákaznících. Právě oni jsou ti, kteří od firem důraz na společenskou odpovědnost a hodnoty aktuálně stále více vyžadují. 

Co přesně tedy tento pojem znamená a jaké výhody z něj vyplývají jak pro značky, tak pro naši společnost? Pojďme se na to podrobněji podívat v tomto článku. 

Co je Social Impact Marketing?  

Nelze začít jinak než základní otázkou. Co si pod tímto pojmem vlastně představit? 

Výraz můžeme volně přeložit jako marketing se sociálním dopadem, případně sociální marketing. Jedná se o strategii, ve které značky zohledňují nejen prodej produktu či služby, ale také myšlenku nebo téma, jehož účelem je pozitivní společenský dopad, ať už jde o oblast environmentální, ekonomickou či sociální. 

Hovoříme například o podpoře udržitelné výroby a využívání energie z obnovitelných zdrojů, úsilí destigmatizovat konkrétních společenská témata, zvyšování povědomí o způsobech prevence nemocí. Oblastí, které lze v tomto ohledu podporovat, je mnoho. Velmi přehledně jsou uvedeny například na webu OSN jako Cíle udržitelného rozvoje

Hnací motor? Důvěra!

Základním atributem fungujícího Social Impact Marketingu je důvěra zákazníků. Je důležité si uvědomit, že to, co v nich chcete vyvolat, je změna postojů a chování vedoucích ke zlepšení konkrétního problému. Sám dobrý úmysl mnohdy nestačí a je důležité ho podpořit dalšími aspekty, které povedou k jeho naplnění. 

Vyprávějte příběh. A to nejen příběh, který chce značka svým společensky odpovědným přístupem změnit, ale i příběh jí samotné. Protože lidé daleko více inklinují k emocionálnímu obsahu, vyprávět jim autentický příběh značky je základním kamenem, na kterém lze stavět dále. 

Velice důležitý je také prvek autenticity. Ta je v komunikaci značek stále významnějším faktorem a v oblasti Social Impact Marketingu to platí dvojnásob. Častým způsobem takového sdělení jsou výpovědi osob přímo zasažených daným problémem, popřípadě autentické záběry. Právě tyto prvky mohou přesvědčit zákazníka, že je skutečně dobré se daným problémem zabývat a aktivně se do jeho řešení zapojit. 

Na důvěryhodnosti sdělení přidávají i známé osobnosti, které vaše aktivity zaštítí jako ambasadoři. Pro recipienty jsou známé tváře názorově lépe identifikovatelné, a proto je pro ně snazší se s komunikovaným sdělením ztotožnit. 

Vhodně zvolená strategie a kombinace výše uvedených faktorů zákazníkovi umožní se ztotožnit se značkou na zcela jiné úrovni. A čím hlubší spojení, tím lepší zapojení do akce – a to právě do té, která bude mít společenský dopad. Ze zákazníků se stávají příznivci, se kterými se můžete dále spojit v zájmu o společnou změnu. 

Proč má Social Impact Marketing smysl? 

Samozřejmě proto, že usiluje o zlepšení konkrétního problému. Zaměřuje se na důležitá témata. Prosazuje správnou cestu. Neméně důležitý je však i proto, že je pro značky efektivní a vyplývají z něj značné výhody. 

Social Impact Marketing výrazně ovlivňuje celkové pozitivní vnímání značky. Jak ukazuje výzkum, který na toto téma provedl newyorský Reputation Institut, 78 % globálních spotřebitelů se v uplynulém roce při výběru produktů a služeb se při výběru značky řídilo na základě povědomí o její celkové reputaci. 

Právě zohlednění své role v otázce společenské odpovědnosti je pro značku významným měřítkem v budování celkové reputace. Studie Porter Novelli Purpose Premium Index dokládá, že podpora komunit a životního prostředí je zásadním faktorem pro volbu značky u 73 % spotřebitelů.

I v českém prostředí je většinově podporováno ekologické smýšlení. Pro celkově šetrnější přístup k životnímu prostředí a ochraně přírody se vyslovilo přes 90% respondentů výzkumu Omnicom Media Group.

Správně vedená strategie Social Impact Marketingu dokáže také vybudovat dlouhodobé a důvěryhodnější vztahy se zákazníky. Přístup, který zohledňuje aktuální společenské otázky, v nich totiž vyvolává pozitivní emoce a touhu zapojit se – zajímat se o příběh značky, být součástí změny, kterou prosazuje, a také produkt či službu kupovat. Proč? Právě proto, že ke značce skrze její přístup mají kladný vztah. 

Posílení brandu je pak prokázáno i u lidí, kteří nejsou přímou cílovou skupinou – i tito lidé ovšem dokáží rozeznat jméno značky a asociovat si ho s pozitivním jednáním, které v rámci společenského dopadu činí. 

Společně ke změně, na které záleží. 

Udělat aktivní krok pro změnu k lepšímu je dnes velice důležité. Social Impact Marketing je impulsem k pozitivním změnám v rámci naší společnosti. Je skvělým způsobem, jak mohou firmy pomocí svých prostředků změnit nějaký problém k lepšímu nebo na něj minimálně poukázat. 

Společnost si stále více uvědomuje aktivní roli značek v otázce celospolečenských problémů a jejich úlohu v informování i podpoře aktivního řešení, a pokud jste dosud váhali, zda se vydat touto cestou, hlas vašich zákazníků, kteří se o změny spolu s vámi chtějí aktivně zasazovat, by měl být pro vás jasným ukazatelem. 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.