Social Impact Marketing

V současnosti neprodáváte jen produkt, nebo službu, ale i životní styl a světový názor. Žijeme v době, ve které musíme být zodpovědní za své kroky, proto nám environmentální, ekonomická a sociální témata udržitelnou cestou nejsou lhostejná.

Náš přístup.

Naším cílem je vytvářet udržitelnou budoucnost za pomoci moderních marketingových nástrojů. 

Pomůžeme vám objevit správnou myšlenku, nebo téma, které nám  umožní vytvořit silnou image značky, jenž bude mít pozitivní společenský dopad. Spolupracujeme s vědeckým a neziskovým sektorem, tak abychom získali co možná nejpřesnější a nejobjektivnější vhled do problematiky vašeho oboru. 

Rádi tvoříme a vyprávíme poutavé příběhy. Těšíme se na ten váš!

Témata kterým se věnujeme.

Zdraví a životní styl

Chceme pomáhat vytvářet zdravou budoucnost, ve které nám bude dobře.  Chceme zvyšovat povědomí o způsobech prevence nemocí a poukazovat na důležitost péče o psychické zdraví. 

Dostupná a čistá energie

Chceme podporovat využívání energie z obnovitelných zdrojů. Činit proaktivní kroky v cestě za snižování emisí. Udělat maximum pro dostupnost energetických služeb pro všechny.

Udržitelná města a společenství

Pojďme společně hledat řešení, jak můžeme společně žít na naší planetě a využívat zdroje, tak abychom je zachovali také pro další generace. 

Mír, spravedlnost a silné instituce

Chceme se aktivně podílet na řešeních, která vytvoří šťastnější pracovní prostředí a odpovědné, inkluzivní instituce na všech úrovních.

Naše práce

Sananim

Chceme pomáhat neziskovému sektoru! Jednou z takových ukázek je spolupráce s neziskovou organizací Sananim, která již od roku 1990 poskytuje pomoc lidem ohroženým závislostmi a jejím blízkým.

Jsme rádi, že můžeme být podstatnou součástí projektu #dejmedruhoušanci, který spojuje známé osobnosti s cílem udělat osvětu ve společnosti v tématu drogové závislosti. Na projektu participujeme od počátku jeho vzniku od nápadu až po realizaci.

Naším posláním je předávat know-how z online prostředí neziskovým projektům, které mají omezené finanční i lidské kapacity.

Milion chvilek pro demokracii

Společně s neziskovou organizací Milion Chvilek prosazujeme téma spravedlnosti, silných institucí a státu, ve kterém slovo demokracie není pouhým heslem. 

Naším cílem je osvěta české společnosti v oblasti demokracie, hlídání demokratických principů a rozvoj informovanosti a občanské angažovanosti.

Náš team

Jsme tým různorodých lidí, kreativci i analytici, ostřílení markeťáci, kteří se v prostředí marketingu pohybují už řadu let. Každý z nás přináší to, co umí nejlépe, a dohromady tak vytváříme silný celek zkušených odborníků a tvůrců, který spojuje stejné nadšení – a to vnést do světa marketingu svěží přístup. 

Postupy, kterým věříme, nemáme jen na papíře, ale skutečně je přenášíme do praxe tak, abychom vytvářeli práci, na které nám skutečně záleží.

 Chcete vědět více? Napište nám!